Vážený Veľkoobchodný,maloobchodný partner(maloobchod, veľkoobchod, realizátor alebo podnikáte v odbore,agropotreby, závlahy ....) ak máte záujem nakupovať za výrazne znížené ceny,prosím registrujte sa na nižšie uvedenom formulári a bude Vám pridelená zľava do dvoch pracovných dní.Predajcom osív taktiež bezplatne zapožičiavame stojany na osivá SEMO,SEVA MORAVIA,VILMORIN.Pri registrácii prosím nezabudnite uviesť vaše IČO!!!

1290028.jpg

Celoročná ochrana rastlí.2020

Predajná cena po zľave
Predajná cena7,92 €
Predajná cena bez DPH6,60 €

Celoročná ochrana záhradných plodín vychádza už dvadsiaty rok a je určená nielen záhradkárom, ale aj farmárom a väčším pestovateľom ovocia, viniča, zeleniny i okrasných rastlín.
Každoročne sa aktualizuje podľa zmien, ktoré nastali v predchádzajúcom roku v Zozname registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. V novom vydaní sme vychádzali z troch dodatkov k Zoznamu registrovaných prípravkov, ktoré boli uverejnené na www.uksup.sk do konca predchádzajúceho roka
Vydanie Celoročnej ochrany venuje zvýšenú pozornosť aj biologickým a ekologickým prípravkom, z ktorých niektoré novinky budú dostupné aj pre záhradkárov v malospotrebiteľskom balení.

Novinkou tohto vydania je označenie prípravkov proti chorobám a škodcom v malospotrebiteľskom balení v plodinových tabuľkách, ako aj v kapitole Rozsah použitia prípravkov v Záhradníctve.

V príručke sa zachováva v predchádzajúcich vydaniach použitý a osvedčený technický termín "čakacia lehota" namiesto "ochrannej lehoty" alebo "ochrannej doby", ktoré si mnohí záhradkári vysvetlili ako časový úsek, počas ktorého použitý prípravok chráni ošetrené rastliny pred chorobami a škodcami. Termín "čakacia lehota" toto nedorozumenie odstraňuje, pretože je z neho jasné, že po aplikácii prípravkov treba stanovený počet dní čakať a až potom možno ošetrenú plodinu konzumovať alebo zberať.
V publikácii sú uvedené len registrované prípravky v súlade so Zoznamom registrovaných prípravkov na ochranu rastlín. Keďže v tomto zozname každoročne dochádza k určitým zmenám, pri používaní tejto príručky v ďalších rokoch treba zmeny zohľadniť a prípravky aplikovať v súlade so zoznamom na príslušný rok.

Obsah:
- Všeobecné zásady používania prípravkov na ochranu rastlín
- Register
- Biologické a iné prípravky na ochranu záhradných plodín proti hubovým chorobám
- Užitočné organizmy na biologickú ochranu záhradných plodín proti škodcom
- Prostriedky na sledovanie náletu a odchyt škodcov záhradných plodín
- Prípravky povolené do ekologického poľnohospodárstva
- Rozsah použitia prípravkov v záhradníctve
- Zásady miešania prípravkov
- Ovocné plodiny a vinič - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Zelenina - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Okrasné rastliny - tabuľky s prípravkami proti chorobám a škodcom
- Prípravky proti chorobám a škodcom podľa účinných látok
- Herbicídy v malospotrebiteľskom balení - podľa plodín v abecednom poradí
- Herbicídy v malospotrebiteľskom balení - podľa prípravkov v abecednom poradí
- Terminologický slovníček najčastejšie používaných odborných výrazov v ochrane rastlín
- Slovensko - maďarský slovník škodlivých činiteľov
- Záznamy o vykonaných chemických zásahoch

Farebná príloha v strede publikácie:
- Aktuality v ochrane rastlín pre mesiace február až október
- Zaradenie prípravkov z hľadiska ich rizík pre zvieratá, vodné organizmy, vtáky a včely

Autor textov: Ing. Juraj Matlák
Autor fotografii: Ing. Juraj Matlák